UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Madžarski jezik s književnostjo (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor madžarskega jezika in književnosti in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v osnovni šoli in vseh letnikih srednjih šol in gimnazij. Temeljni cilj programa je, da diplomanti dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci in dijaki.

Študijski program v okviru obveznega PDP-modula z didaktiko madžarskega jezika in književnosti diplomante usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje madžarščine.

Obvezni predmeti za jezik in književnost zagotavljajo primeren in zaokrožen nabor jezikovnih in literarnozgodovinskih vsebin, povezanih z aktualnimi vprašanji madžarščine kot učnega predmeta v osnovni in srednji šoli. Izbirne jezikovne vsebine diplomanta usmerjajo k madžarščini kot jeziku komunikacije v razredu, ponujajo mu aktualen pogled na jezik otrok in mladine, usposabljajo ga za ustrezno rabo normativnih priročnikov pri delu v razredu, podajo znanja o narečnih/kontaktnih različicah manjšinskega madžarskega jezika v Karpatskem bazenu. Tudi izbirni predmeti s področja književnosti izostrujejo specifična vprašanja sodobnega pouka madžarske in svetovne književnosti tako, da nudijo pregled nad literarnoprogramskimi in estetskimi koncepti v književnosti, odpirajo vprašanja literarnega modernizma in postmodernizma, ponujajo poseben pogled na madžarski in evropski literarni kanon, hkrati pa vključujejo interdisciplinarni – v prvi vrsti sociološki in filozofski – pogled na literaturo.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s strokovnega področja madžarskega jezikoslovja in literarnih ved, ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (humanistične in družboslovne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT iz predmetov: Teorija književnosti (3 KT), Stilni in idejni tokovi v madžarski književnosti do romantike (3 KT), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 KT), Interpretacije izbranih del madžarske moderne (3 KT), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 KT), Zgodovina madžarskega knjižnega jezika (3KT), Oblikoslovje madžarskega jezika (3 KT), Skladnja (3 KT), Besediloslovje in pragmatika (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (področje madžarskega jezikoslovja in literarnih ved), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (humanistične in družboslovne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT iz predmetov: Teorija književnosti (3 KT), Stilni in idejni tokovi v madžarski književnosti do romantike (3 KT), Izbrana poglavja iz madžarske književnosti 19. stoletja (3 KT), Interpretacije izbranih del madžarske moderne (3 KT), Pravopisna in pravorečna norma v madžarščini (3 KT), Zgodovina madžarskega knjižnega jezika (3KT), Oblikoslovje madžarskega jezika (3 KT), Skladnja (3 KT), Besediloslovje in pragmatika (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnih študijskih programov z ustreznih področij (področje madžarskega jezikoslovja in literarnih ved), sprejetih pred 11. 6. 2004 - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
 • diploma visokošolskih strokovnih študijskih programov z ustreznih področij (področje madžarskega jezikoslovja in literarnih ved), sprejetih pred 11. 6. 2004, in končal program za pridobitev specializacije - kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Madžarski jezik s književnostjo (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 / /
2023/24 1 4 / /
2022/23 1 4 / /
2021/22 1 4 / /
2020/21 1 4 / /
2019/20 1 4 / /
2018/19 1 4 / /
2017/18 1 4 / /
2016/17 1 4 / /
2015/16 1 4 / /
2014/15 1 4 / /
2013/14 1 4 / /
2012/13 1 6 / /
2011/12 1 5 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane