UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Medkulturna germanistika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister medkulturne germanistike in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je, da magistri poglobijo in razširioj teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture nemškega govornega prostora, kot so opredeljena na nižjih stopnjah tujejezikovnega izobraževanja, z ustrezno izbiro predmetov pa se specializirajo na področju medkulturnih jezikovnih ali literarnih študij.

Vsebine predmetov so izbrane tako, da poleg poglabljanja znanj s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega prostora, ki jih študentje pridobijo na ustreznem predhodnem študiju, magistri spoznajo in razumejo povezovalne in ločevalne točke v regionalnem prostoru med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. Močno je poudarjena regionalna komponenta medjezikovnih (nemško-slovenskih) in medkulturnih stikov.

Osvojena znanja in spretnosti so lahko temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na doktorski stopnji izobraževanja na študijskem področju germanistike in/ali primerljivih humanističnih disciplin (jezikoslovni, literarnovedni, kulturni študiji,...).

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s področja nemščine ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja nemščine ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij humanistike in družboslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij naravoslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 KT (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij humanistike in družboslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 60 KT (na vsaki polovici dvopredmetnega programa 30 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij, humanistika, družboslovje- kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT na predlaganem delu dvopredmetnega programa in določeno število na drugem delu dvopredmetnega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Medkulturna germanistika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 15 / /
2013/14 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane