UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski jezik in književnost B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister slovenskega jezika in književnosti in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program študentom omogoča poglobljeno znanje na specifičnih področjih jezikoslovja in literarnih znanosti, obvladati metodologijo znanstvenega raziskovanja ter ga usposoblja za raziskovanje novih jezikovnih in književnih fenomenov v sodobni globalizirani družbi.

Cilj programa je, da magistri pridobijo specifično znanje, definirano v obveznih modulih s področja slovenskega jezika in književnosti, ki sta vsebinsko usmerjena na opazovanje in prepoznavanje njune vloge in položaja v novi evropski skupnosti. Izbirni moduli jih usposabljajo za nove jezikovne in književne medijske prakse, nove korpusne pristope k analizi jezikovne rabe, jim dajejo vpogled v specifične oblike jezika v znanosti, publicistiki in oglasih. Pridobijo si širok razgled o slovenski literaturi v stiku z najnovejšimi filozofskimi in sociološkimi teorijami.

Magistri so široko razgledani poznavalci specifičnih področij slovenskega jezika in literature ter tako usposobljeni za vključevanje v aplikativne raziskave na inštitutih in kulturnih inštitucijah, za samostojno lektorsko delo in jezikovno svetovanje (sestavljanje različnih tipov besedil za naročnike, urejanje in svetovanje pri oblikovnju javnih besedil v agencijah in podjetjih), ki glede na potrebe vsakodnevne jezikovne prakse nudi široko možnost zaposljivosti tudi v medijih (poročevalci, moderatorji, napovedovalci,...), v založbah (uredniki, lektorji), v turizmu in oglaševanju ali kot predstavniki za stike z javnostmi.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja slovenski jezik in književnost ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 27 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali diploma univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma do 20 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Slovenski jezik in književnost (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane