UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sociologija (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister sociologije in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz značilnosti socioloških in sorodnih znanosti, hkrati pa so komplementarno povezani z edukacijskimi vedami. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem pluralnem okolju, še posebej v luči vstopa Slovenije v prostor Evropske unije in posledično povečanih vrednotno-kulturnih stikov.

Poleg poglobitve znanj iz predhodnega študija na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentom na 2. stopnji omogočena aplikacija znanj v praksi, pridobivanje praktičnih izkušenj pa ga pripravlja na vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študentje razvijejo, poveča možnosti njihove zaposlitve, specifična sociološka in druga družboslovna znanja ter pedagoška kompetentnost pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo sociologijo in ostale družboslovne znanosti, predvsem pa področje edukacije. Znanja študentov ter aplikacija le-teh se najbolj neposredno opirajo na znanstveno-raziskovalno delo disciplin, predvsem sociologije in edukacijskih ved.

Program oblikuje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila učitelja, ki je obenem tudi dovolj specializiran oziroma sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela.

Vpisni pogoji

 • Končan enopredmetni ali dvopredmetni študijski program 1. stopnje s strokovnega področija sociologija ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija sociologija ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa s strokovnega področija sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se prizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s strokovnega področija sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se prizna praviloma 30 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Sociologija (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane