UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Umetnostna zgodovina B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magistrica umetnostne zgodovine in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program aktivno prispeva k poglabljanju kulturnega utripa Maribora, njegove širše okolice in celotne Slovenije. V severovzhodni Sloveniji se v zadnjem obdobju na državnem nivoju pospešujejo dejavnosti s področja umetnosti, kulture, humanistike in družboslovja, s ciljem, da se tudi na ta način razvijajo določene gospodarske dejavnosti, zlasti turizem.

Za doseganje teh ciljev so humanistično izobraženi strokovnjaki neobhodno potrebni, saj je potrebno zagotoviti evropsko primerljivo ohranjenost in vzdrževanost kulturne dediščine in prezentacijo sprotne likovne produkcije ter njuno razumevanje v najširšem družbenem okolju. Študijski program tako usposablja strokovnjake, ki zmorejo umetnostnozgodovinsko znanje z delovanjem v kulturnih in izobraževalnih ustanovah, v medijskih hišah ter v gospodarstvu ali kot samozaposleni uspešno prenašati v širše družbeno okolje. S tem pripomorejo h gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju regije in Slovenije.

Študijski program odraža zaposlitvene potrebe gospodarstva, ki v vedno večji meri išče kreativne oblike pri načrtovanju svoje dejavnosti tako, da k delu pritegne tudi humaniste. Magistri se tako na področju gospodarstva lahko zaposlujejo v turističnih organizacijah, turističnih agencijah, na področju regionalnega in okoljskega načrtovanja, ki zahteva vključevanje kulturne dediščine. Pričakovati je mogoče tudi samozaposlovanje, saj projektno delo, v katerega se vključijo samozaposleni, postaja prevladujoča oblika dela.

Vpisni pogoji

 • Končan eno- ali dvopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, umetnost, umanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede ali pravo, ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu od 6 do 24 KT pri predmetih iz dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru: Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 KT), Zgodovina umetnostne zgodovine (3 KT), Zgodovina arhitekture (6 KT), Zgodovina slikarstva (6 KT) in Zgodovina kiparstva (6 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij humanističnih in družboslovnih ved ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 6 do 24 KT pri predmetih iz dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru: Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 KT), Zgodovina umetnostne zgodovine (3 KT), Zgodovina arhitekture (6 KT), Zgodovina slikarstva (6 KT) in Zgodovina kiparstva (6 KT), ali: diploma univerzitetnega študijskega programa z ustreznih področij (humanistične in družboslovne vede), sprejetih pred 11. 6. 2004 - kandidatom seprizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma visokošolskih študijskih programov z ustreznih področij (humanistične in družboslovne vede), sprejetih pred 11. 6. 2004, in končan program za pridobitev specializacije - kandidatom seprizna praviloma 30 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Umetnostna zgodovina (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 18 / /
2016/17 1 18 / /
2015/16 1 18 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane