UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zgodovina (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor zgodovine in ...
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja in hkrati pedagoge za delo v izobraževalnem procesu na osnovnih in srednjih šolah. S tem želimo usposobiti strokovnjake za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov ter izobraziti kader, ki bo ob zaključku študijskega programa pridobili znanja, spretnosti in sposobnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna iz področja izobraževanja učiteljev zgodovine.

Usposablja pedagoške delavce, učitelje s področja zgodovine, ki tekom študija pridobijo vsa potrebna znanja, ki so v ožjem smislu vezana na izbrano študijski program(torej zgodovino), v širšem smislu pa na kompleksnost pedagoškega procesa. Ustrezna izbira vezave druge polovice študijskega programa daje šmagistrom prednost na trgu dela in hkrati razširila njegovo vedenje o kompleksnih družbenih pojavih.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s strokovnega področja zgodovine ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija in lahko obsegajo učne enote: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 KT), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 KT), Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 KT), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 KT), ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja zgodovina - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 30 KT, ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma od 5 do 30 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter končan specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja zgodovina - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 30 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter končan specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma od 5 do 30 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija zgodovine ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija in lahko obsegajo učne enote: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 KT), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 KT), Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 KT), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zgodovina (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane