UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Medkulturna germanistika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister medkulturne germanistike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je, da diplomant razširi, nadgradi in poglobi teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture nemškega govornega prostora, kot so opredeljena na nižjih stopnjah tujejezikovnega izobraževanja, z ustrezno izbiro predmetov pa se specializira na področju medkulturnih jezikovnih oziroma literarnih študij ter medjezikovnega in medkulturnega posredovanja.

Vsebine predmetov so izbrane tako, da poleg poglabljanja in razširjanja znanj s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega prostora, ki jih študent pridobi na ustreznem predhodnem študiju, diplomant spozna in razume povezovalne in ločevalne točke v regionalnem prostoru med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. Močno je poudarjena regionalna komponenta medjezikovnih (nemško-slovenskih) in medkulturnih stikov. Poleg tega diplomant pridobi splošne socialne, kulturne in posredovalne kompetence za obvladovanje komunikacije in delovnih nalog v jezikovno in kulturno stičnih oziroma mešanih okoljih.

Osvojena znanja in spretnosti so lahko temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na doktorski stopnji izobraževanja na študijskem področju germanistike in/ali primerljivih humanističnih disciplin (jezikoslovni, literarnovedni, kulturološki, medkulturni, komunikološki študiji,...).

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s področja nemščine ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja nemščine ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij humanistike in družboslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij naravoslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij humanistike in družboslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij, humanistika, družboslovje- kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT, ali končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja - kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Medkulturna germanistika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 25 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane