UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Prevajanje in tolmačenje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister prevajalstva
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je posredovati znanje s področja prevajanja iz in v nemški, angleški in madžarski jezik, opredeljeno v obveznih in izbirnih predmetih. Strokovno znanje, ki ga študenti pridobijo, obsega ne samo teoretične temveč tudi metodološke in aplikativne koncepte. Študenti se usposobijo za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih ter delovnih problemov s posebnim poudarkom na medkulturnem sporazumevanju. Pri tem je poseben poudarek na iskanju novih virov znanja in uporabi znanstvenih metod.

Program vzpodbuja tudi strokovno kritičnost, iniciativnost in samostojnost študentov in ima dva cilja. Prvi je pridobiti poglobljena teoretična znanja s področja prevodoslovnih, jezikoslovnih in literarnovednih področij. Drugi cilj pa je usmerjen v pridobivanje, utrjevanje in privzemanje poklicnih kompetenc prevajalca ter posredovanje poglobljenega vedenja o metodah in strategijah prevajalskih procesov in uspešnih ubeseditvenih strategij v vsakokratni ciljni jezik.

Zaokrožujejo ga izbirni predmeti, ki omogočajo pridobitev dodatnega specifičnega znanja s področja jezikoslovnih disciplin, književnosti ter kulturnih posebnosti vseh treh govornih prostorov in gospodarstva, prava ter mednarodnih organizacij, s čimer se ustvarijo temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju, saj je danes splošno znano, da so temeljna žarišča novih znanj in odkritij prav na stičiščih posameznih disciplin in ved.

Vpisni pogoji

 • Končan dvopredmetni študijski program prve stopnje s strokovnega področja Medjezikovne študije angleščina/nemščina/madžarščina ali
 • končan enopredmetni ali dvopredmetni študijski program prve stopnje s področja nemškega, angleškega ali madžarskega jezika ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 30 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (družboslovnih in humanističnih ter naravoslovnih in tehničnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja angleškega, nemškega in madžarskega jezika, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih in humanističnih ter naravoslovnih in tehničnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
 • končan univerzitetni študijski program z ustreznih jezikoslovnih področij, sprejet pred 11.6.2004 - kandidatom se prizna praviloma 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program z ustreznih jezikoslovnih področij, sprejet pred 11. 6.2004, in končan program za pridobitev specializacije - kandidatom se praviloma prizna 60 KT.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • Prevajanje
 • Tolmačenje

Podatki o vpisu

Prevajanje in tolmačenje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 18 / /
2023/24 1 18 / /
2022/23 1 18 / /
2021/22 1 18 / /
2020/21 1 18 / /
2019/20 1 18 / /
2018/19 1 18 / /
2017/18 1 18 / /
2016/17 1 21 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 25 / /
2012/13 1 55 / /
2011/12 1 70 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane