UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Slovenski jezik in književnost (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister slovenskega jezika in književnosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v osnovni šoli in vseh letnikih srednjih šol in gimnazij. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci in dijaki.

Študijski program v okviru obveznega PDP-modula z didaktiko slovenskega jezika in didaktiko slovenske književnosti magistre usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja slovenski jezik in književnost ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 KT z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 24 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali diploma univerzitetnega študijskega programa s področja slovenskega jezika in književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 60 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, s področja humanističnih ali družboslovnih ved (jezikoslovje, teoretično in uporabno jezikoslovje, litererarne vede) - kandidatom se ob vpisu prizna praviloma do 40 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Slovenski jezik in književnost (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane