UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sociologija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister sociologije
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz značilnosti socioloških in družboslovnih znanosti. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem pluralističnem okolju, še posebej v luči vstopa Slovenije v prostor Evropske unije in posledično povečanih vrednotno-kulturnih stikov. Poleg poglobitve temeljnih znanj na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentu na 2. stopnji omogočena aplikacija znanj v praksi, pridobivanje izkušenj pa ga pripravlja na vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študent razvije, poveča možnost njegove zaposlitve, specifična sociološka in družboslovna znanja pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo sociologijo in ostale družboslovne znanosti, politiko, gospodarstvo, antropologijo, pedagogiko, filozofijo, informacijske znanosti, socialno delo ter delo v vladnih in nevladnih organizacijah.

Študentova znanja ter aplikacija le teh izhajajo iz znanstveno-raziskovalnega dela, poznavanja in kritične presoje uporabe statistično-metodoloških pristopov in izhodišč, ki so temelj analize procesov v globalni družbi, ugotavljanja njihovih vzrokov ter predvidevanja njihovih dolgoročnih posledic, ter tudi iz izdelovanja strategij za blaženje njihovih potencialno negativnih vplivov. Znotraj povečanega povezovanja znanj in odnosov v državah EU je poudarek na študentovem razumevanju pomena sodelovanja in integracij, še posebej v luči medkulturnega dialoga ter efektivne strokovne komunikacije, poleg slovenskega tudi v tujih jezikih.

Temeljni cilj programa je tako oblikovanje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila, ki je obenem tudi dovolj specializiran oz. sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. Predvidevamo, do bodo diplomanti programa Sociološke vede imeli s pridobljenim znanjem in kompetencami široke možnosti vključitve v nadaljnje, vseživljenjsko izobraževanje.

Vpisni pogoji

 • Končan enopredmetni ali dvopredmetni študijski program 1. stopnje s strokovnega področija sociologija ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija sociologija ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa s strokovnega področija sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se prizna praviloma 60 KT, ali
 • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s strokovnega področija sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 - kandidatom se prizna praviloma 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Sociologija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane