UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Filozofija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Osnovni cilj programa je usposabljanje znanstvenikov s področja filozofije kot humusa humanistične misli, ki bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja – izobraževanje samostojnih in kritičnih mislecov, ki bodo zelo dobro in poglobljeno obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi sposobnostmi in veščinami kos zahtevam sodobne, učeče se družbe.

Gre za najvišje strokovno in znanstveno usposobljene kadre v strukturi filozofov, ki lahko sodelujejo tudi z znanstveniki z drugih humanističnih, družboslovnih ali celo naravoslovnih področij.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 2. stopnje ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program , sprejet pred 11.6.2004, in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 KT iz predmetov: Analiza klasičnih filozofskih tekstov (8 KT), Vednost, bit in um (8 KT), Teoretična ali praktična filozofija (8 KT), Vrednote in vrline (8 KT), Metodologija filozofskega raziskovanja (10 KT) in treh izbirni predmetiv (3 x 6 KT), ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.600€, 2. letnik: 2.250€, 3. letnik: 2.250€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Filozofija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 10 / /
2010/11 1 10 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane