UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Germanistične študije B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Poglavitni cilj programa je izobraziti in usposobiti vrhunskega strokovnjaka na področju germanističnega jezikoslovja oziroma germanističnega literarnovednega raziskovanja.

Doktorji poleg poglobljenih predmetnospecifičnih in raziskovalno-metodoloških znanj pridobijo široko humanistično razgledanost in so na osnovi obojega usposobljeni za razumevanje kompleksnih jezikoslovnih oziroma literarnovednih vprašanj, problemov, vsebin ter teoretskih in metodoloških konceptov. S tem so zmožni samostojnega razvijanja, ustvarjanja in publiciranja novega znanja, razvijanja kritičnega razmisleka, moralno in etično odgovornega oblikovanja raziskovalnega delovanja na izbranem predmetnem področju, kompetentnega izvajanja in vodenja znanstvenoraziskovalnega projektnega dela.

Program aktualen glede na izbrane vsebine ter metodološko naravnan na interdisciplinarne raziskovalne pristope, zato tudi po tej plati zagotavlja izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za sodoben čas, ki bodo poglobljeno obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa s splošnimi, prenosljivimi zmožnostmi in veščinami kos zahtevam sodobne, učeče se družbe. Gre za najvišje strokovno in znanstveno usposobljene strokovnjake na področju germanistike, doktorji so usposobljeni tudi za interdisciplinarno raziskovalno sodelovanje.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje, ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 31 KT glede na izbrano smer študija, ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten z 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.600€, 2. letnik: 2.250€, 3. letnik: 2.250€

Študijske smeri

 • Nemška književnost
 • Nemški jezik

Podatki o vpisu

Germanistične študije (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 6 / /
2016/17 1 6 / /
2015/16 1 6 / /
2014/15 1 6 / /
2013/14 1 6 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane