UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pedagogika B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji študijskega programa izhajajo iz značilnosti pedagoških in drugih (s pedagogiko povezanih) znanosti. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika, sposobnega prepoznavanja pomena znanja v sodobnem pluralističnem okolju, še posebej v luči integracije Slovenije v prostor Evropske unije. Cilj programa je tako izobraziti vrhunske strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja, s hkratnim širokim družboslovno-humanističnim znanjem, ki daje podlago za razumevanje in reševanje najtežjih pedagoških (in širših družboslovno-humanističnih) vprašanj. Tako usposobljeni strokovnjaki so sposobni razvijanja kritične refleksije ter primerni za reševanje najzahtevnejših pedagoških vprašanj; publiciranje svojih ugotovitev v obliki znanstvenih člankov ter monografij; za vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov.

Poleg poglobitve znanj iz študija na 1. in 2. stopnji na splošni teoretično-konceptualni ravni, se študentje na 3. stopnji na podlagi zahtevnejšega raziskovalnega aparata usposobijo za sooblikovanje in razvijanje pedagoške znanosti ter reševanje pedagoških problemov v šolskem, izvenšolskem in širšem družbenem okolju. Širina kompetenc, ki razvijejo, poveča možnost njegihove zaposlitve, specifična pedagoška znanja pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo pedagogiko.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT točk iz predmetov: Uvod v pedagogiko (6 KT), Osnove didaktike (6 KT), Zgodovina pedagogike in šolstva (6 KT), Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v pedagogiki (6 KT) in Teorija vzgoje (6 KT), ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.600€, 2. letnik: 2.250€, 3. letnik: 2.250€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Pedagogika (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane