UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Psihologija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji študijskega programa 3. stopnje Psihologija izhajajo iz značilnosti kognitivnih nevroznanosti. Kognitivna nevroznanost se ukvarja z vprašanjem, kako se kognitivne, čustvene in vedenjske funkcije odražajo v delovanju živčnega sistema. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem okolju, še posebej v luči poglobljene integracije Slovenije v prostor Evropske unije. Poleg poglobitve znanj iz študija 1. in 2. stopnje (kije v pripravi) s področja psihologije na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentu na 3. stopnji omogočena dodatna aplikacija znanj v praksi, ter razširitev na področje medicine in računalništva ter s tem pridobivanje novih izkušenj, ki študenta pripravlja za vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi v državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študent razvije, poveča možnost njegove zaposlitve, specifična vedenjska in kognitivna znanja pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih nalog na področjih, ki zadevajo psihologijo in ostale družboslovne znanosti, politiko, gospodarstvo, zdravstvo, psihologijo, informacijske znanosti.

Program izobražuje vrhunske strokovnjake-raziskovalce na področju kognitivne nevroznanosti z interdisciplinarnim pogledom na kognicijo in vedenje in povezanost le teh z delovanjem živčnega sistema. Diplomanti študijskega programa bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo in efektivno poučevanje.

Vpisni pogoji

 • Končan bolonjski študijski program druge stopnje ali
 • končan štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 30 KT iz področij psihologije in računalništva in sicer iz predmetov: Kognitivna psihologija (5 KT), Psihomertija (5 KT), Fiziologija (5 KT), Statistika in metodologija (5 KT), Osnove računalništva (5 KT), Angleški jezik (5 KT), ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.600€, 2. letnik: 2.250€, 3. letnik: 2.250€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Psihologija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane