UM Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zgodovina B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa tretje stopnje Zgodovina je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja, s hkratnim širokim humanističnim znanjem, ki daje podlago za razumevanje najtežjih zgodovinskih problemov oziroma teoretskih in metodoloških konceptov. S tem želimo usposobiti strokovnjake za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju zgodovinopisja. Doktorandi študijskega programa bodo sposobni reševanja najzahtevnejših vprašanj s področja zgodovine, publiciranja rezultatov znanstvenih raziskav temelječih na virih v obliki znanstvenih člankov ter monografij, za vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov ter izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela iz področja zgodovinopisja.

Program usposablja znanstvenike s področja zgodovine, ki bodo tekom študija v pridobili vsa potrebna znanja, ki so v ožjem smislu vezana na izbrano zgodovinsko obdobje, v širšem smislu pa na zgodovino kot znanstveno disciplino.

Vpisni pogoji

 • Končan bolonjski študijski program druge stopnje ali
 • končan štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih, sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT: Historiografski praktikum (10 KT) ne glede na izbrano študijsko smer, ter vsebine glede na izbrano študijsko smer, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT: Historiografski praktikum (10 KT) ne glede na izbrano študijsko smer, ter vsebine glede na izbrano študijsko smer, ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.600€, 2. letnik: 2.250€, 3. letnik: 2.250€

Študijske smeri

 • Stari vek
 • Srednji vek
 • Novi vek
 • Novejša zgodovina (19. stoletje)
 • Sodobna zgodovina (20. stoletje)

Podatki o vpisu

Zgodovina (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 8 / /
2016/17 1 8 / /
2015/16 1 8 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane