UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Ekologija z naravovarstvom B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekolog naravovarstvenik (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa na prvi stopnji je izobraziti širši profil strokovnjakov, ki bodo sposobni razumeti žive in nežive segmente narave in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese, posebej še ekološke zakonitosti in procese. Razumeti in prepoznati morajo naravovarstvene probleme in biti sposobni sodelovati v njihovem reševanju. Program omogoča zapolniti vrzel, ki jo občutimo v Sloveniji glede ekološko široko izobraženih diplomantov z nujno potrebnim biološkim predznanjem, usmerjenim v makro-svet: živalstvo, rastlinstvo, habitati, krajina.

Bistvo programa je usposobitev študentov za kompetentno sodelovanje pri reševanju ekoloških in naravovarstvenih problemov. Zaradi temeljitega poznavanja žive narave in ekoloških zakonitosti in procesov bodo diplomanti sposobni sodelovati pri načrtih upravljanja z okoljem ter kompetentno zagovarjati naravovarstvo po vsebinski, formalni in delno tehnični plati pri reševanju različnih prostorskih problemov od lokalne do državne ravni in širše.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Ekologija z naravovarstvom (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 4 / Brez omejitve
2023/24 1 25 6 6 Brez omejitve
2023/24 2 19 0 / Brez omejitve
2022/23 1 25 4 3 Brez omejitve
2022/23 2 22 3 / Brez omejitve
2021/22 1 25 28 6 Brez omejitve
2021/22 2 21 6 9 Brez omejitve
2020/21 1 25 7 5 Brez omejitve
2020/21 2 20 3 5 Brez omejitve
2019/20 1 25 18 12 Brez omejitve
2019/20 2 16 9 7 Brez omejitve
2018/19 1 25 9 9 Brez omejitve
2018/19 2 17 17 10 Brez omejitve
2017/18 1 30 12 13 Brez omejitve
2017/18 2 18 6 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane