UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Biologija in ekologija z naravovarstvom B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister biologije in ekologije z naravovarstvom
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študentje tekom študija pridobijo znanja, delovne metode in veščine za analitično obravnavo kompleksnih sistemov v biologiji, od molekularnega in celičnega nivoja do nivoja populacij, habitatov, ekosistemov in biomov.

Temeljni cilji programa so posredovati študentom sodobne metode znanstvenoraziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu, jih vključiti v raziskovalno dejavnost raziskovalnih in programskih skupin ter jih seznaniti s kompleksnostjo biotskih sistemov. Ti cilji se skladajo s potrebami po usposabljanju kandidata za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabe bioloških spoznanj v praksi.

Tako usposobljeni strokovnjaki lahko bistveno prispevajo k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, pri skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, pri študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev,... Navedeni cilji so torej skladni z aktualnimi družbenim potrebami, ki jih narekuje vključevanje v evropski prostor, in so v skladu s smernicami, za katere se je Republika Slovenija zavezala ob podpisu mednarodnih konvencij, ki urejajo smotrno gospodarjenje z naravno dediščino našega planeta.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologije, ekologije, naravovarstva, veterine, kmetijstva ali gozdarstva oziroma študijski program s področja medicine, ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij drugih naravoslovnih ved ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz predmtov: Botanika I (5 KT), Botanika II (5 KT), Zoologija I (5 KT), Zoologija II (5 KT), Ekologije rastlin (5 KT) in Ekologije živali (5 KT), ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: biologije, ekologije, naravovarstva, veterine, kmetijstva ali gozdarstva, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij drugih naravoslovnih ved, ved ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 KT iz predmtov: Botanika I (5 KT), Botanika II (5 KT), Zoologija I (5 KT), Zoologija II (5 KT), Ekologije rastlin (5 KT) in Ekologije živali (5 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Biologija in ekologija z naravovarstvom (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane