UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Matematika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister matematike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je, da študentje pridobijo poglobljeno znanje matematike in sicer z enega izmed treh področij: splošna matematika, računalniška matematika in finančna matematika.

Magistri pridobijo tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentom omogoča, da pridobijo tudi dodatna specifična znanja v skladu z izbiro ustrezne študijske smeri. Diploma na 2. stopnji jim omogoča različne možnosti študija na 3. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo poglobljene matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov.

Prav tako študij na 2. stopnji študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov novih ali spremenjenih okoliščin, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnega področja matematike poljubne smeri v obsegu najmanj 180 KT ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovnih ved, računalništva, tehničnih ved ali ekonomije v obsegu najmanj 180 KT ter pred vpisom opravljene naslednje študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 60 KT: Analiza II (8 KT), Algebra (8 KT), Diskretna matematika I (7 KT), Analiza III (11 KT), Numerične metode in simbolno računanje (11 KT), Algoritmi in podatkovne strukture (8 KT) in Verjetnost (7 KT), ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja matematike poljubne smeri, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij naravoslovnih ved, računalništva, tehničnih ved ali ekonomije ter pred vpisom opravljene naslednje študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 60 KT: Analiza II (8 KT), Algebra (8 KT), Diskretna matematika I (7 KT), Analiza III (11 KT), Numerične metode in simbolno računanje (11 KT), Algoritmi in podatkovne strukture (8 KT) in Verjetnost (7 KT).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Matematika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 60 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane