UM Fakulteta za organizacijske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Organizacija in management informacijskih sistemov B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Kranj

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake za informacijske sisteme z veliko širino razumevanja delovanja poslovnih okolji in sistemov ter razumevanje in obvladovanju analitičnega inštrumentarija.

V času študija študentje pridobijo analitična znanja in sposobnosti kritičnega razmišljanja. Študentje morajo zaradi tega biti reševalci problemov in kritični misleci, morajo znati uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov, biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi razvijati nove koncepte in znanja ter razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, strojne opreme, programske opreme in podatkov.

Izkazovati morajo tudi trdna etična načela ter imeti sposobnost za dobro medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu.

Cilj doktorskega študija je, da študente usposobi tako, da znajo razvijati, zasnovati in implementirati rešitve z informacijsko tehnologijo tako, da izboljšajo delovanje organizacije.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 33 KT iz študijskega programa 2. stopnje iz naslednjih predmetov: Multivariatna analiza (6 ECTS), Organizacijsko načrtovanje in spremembe (5 ECTS), E-poslovanje (6 ECTS), Varnost informacijskega sistema (6 ECTS), Metode izgradnje informacijskega sistema (5 ECTS) in Metode modeliranja in simulacije (5 ECTS), ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.404€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Organizacija in management informacijskih sistemov (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 4 / /
2022/23 1 4 / /
2021/22 1 4 / /
2020/21 1 4 / /
2019/20 1 4 / /
2018/19 1 3 / /
2017/18 1 3 / /
2016/17 1 3 / /
2015/16 1 3 / /
2014/15 1 3 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 12 / /
2011/12 1 12 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane