UM Fakulteta za organizacijske vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Kranj

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Poslovni in delovni sistemi je izobraziti vrhunske strokovnjake za razumevanje poslovnega okolja z vidika poslovnih in delovnih sistemov, za samostojno in perspektivno raziskovalno delo, za poglobljeno raziskovanje in tvorjenje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih procesov in sistemov ter vrednotenje njihove najširše uporabnosti, za kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija.

Na doktorskem študiju študenti poglobijo znanje s področja razumevanja managementa kakovosti, sistemske ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov, obvladovanja razvoja produktov in tehnoloških procesov, ekološkega managementa in inovacijskih procesov ter organizacije tehnoloških sistemov.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 2. stopnje ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in zaključen študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 33 KT iz študijskega programa 2. stopnje iz predmetov: Multivariatna analiza (6 KT), Organizacijsko načrtovanje in spremembe (5 KT), Upravljanje procesov (6 KT), Informacijska podpora delovnim procesom (6 KT), Kompetence projektnega managementa (5 KT) in Avtomatizacija proizvodnih procesov (5 KT), ali
 • zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.404€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 3 / /
2022/23 1 3 / /
2021/22 1 3 / /
2020/21 1 3 / /
2019/20 1 3 / /
2018/19 1 2 / /
2017/18 1 2 / /
2016/17 1 2 / /
2015/16 1 2 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 4 / /
2012/13 1 12 / /
2011/12 1 12 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane