UNM Fakulteta za poslovne in upravne vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Poslovna ekonomija (Novo mesto) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister ekonomskih in poslovnih ved
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti magistrante za takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih visokega vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave, nadaljevanje študija na tretji stopnji ter neposredno vključevanje v turbulentne mednarodne gospodarske, negospodarske, socialne in kulturne tokove.

Magistrski program omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. Bodoči magistranti bodo poglobili svoje znanje in razvili kompetence za samostojno uporabo sodobnih znanstvenoraziskovalnih metod, za samostojno reševanje najzahtevnejših strokovnih ekonomskih in poslovnih interdisciplinarnih problemov, za opravljanje vodstvenih del, za razvoj in uvajanje sodobnih menedžerskih rešitev v poslovne sisteme, za organiziranje, vodenje, razvijanje, načrtovanje in uvajanje sodobne informacijske tehnologije v vse oblike poslovnih sistemov ter za ustno in pisno komuniciranje v najmanj enem svetovnem jeziku.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s področja poslovnih in upravnih ved (180 KT) ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih področij (v obsegu najmanj 180 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.600€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Poslovna ekonomija (Novo mesto) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane