Fakulteta za humanistične študije UP

Slovenistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist(UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V študijskem programu študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje slovenskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. Poleg splošnih kompetenc, študentje razvijajo tudi specifična znanja, kot so: leksikologija, leksikografija in druga znanja s področja slovarskega dela; lektoriranje, prevajanje, pisanje književne kritike in druge spretnostni, povezane z založniškim in publicističnim delom: poučevanje, zlasti poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika; spoznavanje jezika oglaševanja in jezika v turizmu; spoznavanje sodobne literature.

Diplomantje lahko delujejo kot pisci besedil, lektorji, novinarji ali uredniki v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (v gledališču, knjižnicah ...) ter v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 10 13 3 Brez omejitve
2021/22 2 14 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 10 4 3 Brez omejitve
2020/21 2 6 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 3 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 7 4 Brez omejitve
2018/19 2 6 3 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 2 1 Brez omejitve
2017/18 2 19 2 0 Brez omejitve
2016/17 1 20 2 1 Brez omejitve
2016/17 2 19 1 1 Brez omejitve
2016/17 3 18 / /
2015/16 1 20 6 4 Brez omejitve
2015/16 2 16 1 0 Brez omejitve
2015/16 3 15 / /
2014/15 1 30 1 2 Brez omejitve
2014/15 2 30 3 4 Brez omejitve
2013/14 1 10 3 2 Brez omejitve
2013/14 2 9 3 5 Brez omejitve
2012/13 1 15 4 2 Brez omejitve
2012/13 2 14 2 2 Brez omejitve
2012/13 3 10 / /
2011/12 1 30 8 5 Brez omejitve
2011/12 2 25 2 5 Brez omejitve
2011/12 3 21 / /
2010/11 1 45 9 10 Brez omejitve
2010/11 2 37 2 2 Brez omejitve
2009/10 1 45 11 4 Brez omejitve
2009/10 2 43 7 2 Brez omejitve
2008/09 1 45 15 8 Brez omejitve
2008/09 2 40 9 6 Brez omejitve
2007/08 1 45 17 13 Brez omejitve
2007/08 2 33 15 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane