UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Slovenistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist(UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

V študijskem programu študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje slovenskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. Poleg splošnih kompetenc, študentje razvijajo tudi specifična znanja, kot so: leksikologija, leksikografija in druga znanja s področja slovarskega dela; lektoriranje, prevajanje, pisanje književne kritike in druge spretnostni, povezane z založniškim in publicističnim delom: poučevanje, zlasti poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika; spoznavanje jezika oglaševanja in jezika v turizmu; spoznavanje sodobne literature.

Diplomantje lahko delujejo kot pisci besedil, lektorji, novinarji ali uredniki v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (v gledališču, knjižnicah ...) ter v turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Slovenistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 3 / Brez omejitve
2023/24 1 10 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 8 0 / Brez omejitve
2022/23 1 10 4 4 Brez omejitve
2022/23 2 8 2 / Brez omejitve
2021/22 1 10 13 3 Brez omejitve
2021/22 2 14 3 2 Brez omejitve
2020/21 1 10 4 3 Brez omejitve
2020/21 2 6 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 3 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 7 4 Brez omejitve
2018/19 2 6 3 1 Brez omejitve
2017/18 1 20 2 1 Brez omejitve
2017/18 2 19 2 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane