UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Kulturna dediščina (v angleščini) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani dediščinar (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je prenovljeni in preimenovani program Dediščina Evrope in Sredozemlja.

Študentje pridobijo splošno izobrazbo s področja materialne in nematerialne kulturne dediščine, naravne dediščine v najširšem pomenu besede ter interdisciplinarni pogled na strokovno obravnavo ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne zapuščine. Oblikovali smo preplet arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, arhitekture,... Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijejo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v različnih poklicnih okoljih, kjer bodo prihajali v stik s kulturno dediščino.

Poleg temeljnih vsebin ponuja študij tudi številna specifična znanja o muzeologiji, konservatorstvu, restavratorstvu, kulturni dediščini v turizmu in pravnem varstvu dediščine.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kulturna dediščina (v angleščini) (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 12 1 / Brez omejitve
2023/24 1 12 1 0 Brez omejitve
2023/24 2 12 2 / Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane