UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zgodovina B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani zgodovinar (UN) in ...
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo splošno izobrazbo s področja obče in nacionalne zgodovine ter vpogled v zgodovino Evrope in Sredozemlja. Študij omogoča spoznavanje preteklosti z različnih zornih kotov - političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega.

Cilji študijskega programa so: dobro poznavanje osnovnih dilem in perspektiv stroke ter zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod; splošna zgodovinska izobrazba, torej pregled oziroma poznavanje ključnih metodoloških usmeritev, prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in na slovenskem primorskem etničnem prostoru; sposobnost samostojne, praktične uporabe zgodovinskih virov za teoretično delo na področju zgodovinopisja (praktično delo v arhivih, knjižnicah, na spletu....); zmožnost kritične presoje zgodovinskega vira oziroma zgodovinskega dogodka in sposobnost oblikovanja samostojnega pisnega besedila (članka, referata, recenzije, razprave...); usposobljenost za samostojen študij, kritično presojo družbenih, kulturnih in političnih dogodkov, razlaganje in vrednotenje političnih in družbenih fenomenov; kritično preverjanje informacij in fenomenov v lokalnem, mednarodnem in svetovnem političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem kontekstu ter dogajanju.

Diplomanti se lahko zaposlijo v raziskovalnih ustanovah, v vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah ter društvih doma in v tujini, v političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah, v diplomaciji, na širšem področju kulture (kulturni menedžment, zaposleni v muzejih, arhivih,...), v svetovalnih dejavnostih na področju kulture (turistični delavci), na področju svetovanja v analitičnih ustanovah,...
Obenem pa lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu Zgodovina 2. stopnje ali dvopredmetnem pedagoškem študiju Zgodovine.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina - če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz predmeta sociologija ali geografija, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zgodovina (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 16 4 / Brez omejitve
2023/24 1 16 9 5 Brez omejitve
2023/24 2 11 2 / Brez omejitve
2022/23 1 16 8 5 Brez omejitve
2022/23 2 10 2 / Brez omejitve
2021/22 1 16 9 3 Brez omejitve
2021/22 2 13 0 2 Brez omejitve
2020/21 1 15 8 6 Brez omejitve
2020/21 2 7 8 6 Omejitev
2019/20 1 15 13 5 Brez omejitve
2019/20 2 10 7 3 Brez omejitve
2018/19 1 15 10 10 Brez omejitve
2018/19 2 7 2 2 Brez omejitve
2017/18 1 25 8 8 Brez omejitve
2017/18 2 18 2 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane