UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Geografija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani geograf (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študentje pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede. Obenem osvojijo še posebna znanja kot so: kabinetne metode geografskega raziskovanja, terenske metode geografskega raziskovanja, terenske vaje, uporabo GIS-orodij, tematska kartografija.

Diplomanti se lahko zaposlijo na področjih, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov, pojavov in procesov - kot analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni delavci v zasebnih in javnih ustanovah, državni in občinski upravi, načrtovalskih podjetjih ter turizmu in drugih gospodarskih panogah.
Lahko pa nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu Geografija 2. stopnje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in dodatni izpit iz izbirnega maturitetnega predmeta geografija - če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Geografija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 16 3 / Brez omejitve
2023/24 1 16 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 16 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 20 1 / Brez omejitve
2021/22 1 20 4 1 Brez omejitve
2021/22 2 19 1 1 Brez omejitve
2020/21 1 20 5 4 Brez omejitve
2020/21 2 11 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 20 3 2 Brez omejitve
2019/20 2 18 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 20 2 1 Brez omejitve
2018/19 2 19 0 1 Brez omejitve
2017/18 1 25 5 2 Brez omejitve
2017/18 2 23 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane