UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Italijanistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani italijanist (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti razvijejo visoko raven sporazumevalne zmožnosti v italijanščini, poglobijo in pridobijo nova znanja s področja italijanskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi.

Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še posebna znanja o mladinski književnosti, italijanski dramatiki, italijanski književnosti in filmu, fonetiki in fonologiji italijanskega jezika, računalništvu v jezikoslovju, korpusni metodi v mikrojezikih, medkulturni komunikaciji in psiholingvistiki.

Diplomanti se lahko zaposlijo kot svetovalci, moderatorji, koordinatorji, tajniki, pisci besedil, lektorji, redaktorji, ali uredniki v kulturno-umetniških ustanovah, časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu in oglaševalskih agencijah, turizmu in drugih gospodarskih panogah ter v javnih službah, uradih, na občini, v krajevni skupnosti.
Lahko pa nadaljujejo študij na enopredmetnem ali dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem programu Italijanistike.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju - če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Italijanistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 4 3 Brez omejitve
2023/24 2 17 1 / Brez omejitve
2022/23 1 20 7 5 Brez omejitve
2022/23 2 15 4 / Brez omejitve
2021/22 1 20 6 4 Brez omejitve
2021/22 2 17 6 3 Brez omejitve
2020/21 1 20 7 5 Brez omejitve
2020/21 2 16 2 2 Brez omejitve
2019/20 1 20 2 0 Brez omejitve
2019/20 2 20 3 2 Brez omejitve
2018/19 1 20 6 7 Brez omejitve
2018/19 2 14 3 3 Brez omejitve
2017/18 1 25 5 3 Brez omejitve
2017/18 2 23 4 3 Brez omejitve
2016/17 1 25 4 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane