UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Medkulturno jezikovno posredovanje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani mediator jezikov in kultur (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program študente seznani z osnovnimi znanji o evropskih družbenih politikah, zgodovini EU in posebnostih njene strategije. Študentje poglabijo svoje znanje iz angleščine kot prvega tujega jezika na ravni C1 po Skupnem evropskem okviru za jezike in po izbiri smeri z drugim tujim jezikom: italijanščino na ravni C1 ali francoščino na ravni B1/B2. Ponuja tudi učenje dveh tretjih tujih jezikov na ravni A1/A2 iz nabora šestih tujih jezikov: francoščine, italijanščine, kitajščine, nemščine, ruščine in španščine.

Študij je zasnovan na najsodobnejših spoznanjih s področja komuniciranja in kulture medčloveških odnosov (kulturna psihologija), učenja drugih in tujih jezikov, sociologije, družbenih politik, stikov z javnostmi in upravljanja z informacijami.

Diplomanti se lahko zaposlijo v upravnih delih (v diplomaciji, vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah doma in v tujini, s posebnim poudarkom na sodelovanju v strukturah EU), v planiranju družbenih politik in strategij v področnem, lokalnem in nacionalnem kontekstu, v organizaciji promocije, stikov s tujino v gospodarstvu, družbenih in mednarodnih dejavnosti, v upravljanju kulturnih ustanov (muzeji, galerije, agencije), v upravljanju in vodenju turističnih agencij in centrov, v raziskovanju družbenih pojavov (medčloveških odnosov, stanj in dinamik interakcije), v svetovanju (socialno varstvo, kultura, turizem) ter v informacijsko-dokumentacijski dejavnosti.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški jezik, če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • Angleščina-francoščina
 • Angleščina-italijanščina
 • Angleščina-slovenščina
 • Angleščina-kitajščina

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Medkulturno jezikovno posredovanje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 12 7 Brez omejitve
2023/24 2 35 5 / Brez omejitve
2022/23 1 30 17 14 Brez omejitve
2022/23 2 18 8 / Brez omejitve
2021/22 1 30 24 18 Brez omejitve
2021/22 2 15 10 10 Brez omejitve
2020/21 1 25 16 15 Brez omejitve
2020/21 2 11 10 9 Brez omejitve
2019/20 1 25 13 7 Brez omejitve
2019/20 2 19 6 3 Brez omejitve
2018/19 1 25 21 13 Brez omejitve
2018/19 2 13 12 9 Brez omejitve
2017/18 1 35 16 8 Brez omejitve
2017/18 2 28 10 9 Brez omejitve
2016/17 1 35 17 11 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane