UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Arheološka dediščina Sredozemlja B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister arheologije
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je zasnovan tako, da poglobi in razširi strokovno usposobljenost študenta na področju arheologije in arheološke dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja, kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine.

V času študija študent razvije strokovno poglobljen uvid v stanje in razvoj konceptov arheologije in varovanja arheološke dediščine, poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološkega, konservatorskega in muzejskega, konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji arheologije in kulturne dediščine, sposobnost reševanja konkretnih problemov v stroki ter sposobnost uporabe rezultatov za teoretično znanstveno delo ter seznanjenost z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav.

Študentje imajo v okviru študija možnost zgodnjega vključevanja v raziskovalno delo preko Inštituta za dediščino Sredozemlja Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Dodatno jim je na voljo bogata strokovna knjižnica na sedežu Inštituta v Piranu, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, pri terenskih raziskavah, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo skupaj z Mednarodno šolo muzeologije iz Celja.

Pomemben del študija in spoznavanja arheološke dediščine v praksi so tudi strokovne ekskurzije. Organizirani ogledi arheoloških zbirk, najdišč, spomenikov, parkov, muzejev in zbirk študente neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju arheološke dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji in medsebojna izmenjava mnenj in pogledov na vprašanja povezana s študijem.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 1. stopnje: Dediščina Evrope in Sredozemlja, Arheologija, Zgodovina, Umetnostna zgodovina, Likovna pedagogika, ali
 • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij in opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu najmanj 18 KT iz arheoloških predmetov: Arheološka dediščina Evrope, Arheološka dediščina Slovenije, Antična zgodovina, izbrana poglavja – kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji študija ali pa z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 2. stopnje, ali
 • diploma na dosedanjih enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih s področja dediščine, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, likovne pedagogike ali na ekvivalentnih tujih študijskih programih, ali
 • diploma na drugih dosedanjih univerzitetnih študijskih programih ali na ekvivalentnih tujih programih ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v višini 18 KT z diferencialnimi izpiti iz predmetov, navedenih v zgornjih točkah.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Arheološka dediščina Sredozemlja (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane