UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Geografija (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor geografije in ...
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje UP FHŠ kandidat poleg geografije izbere poljubni študijski program, s katerim skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh izbranih disciplin oziroma strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v okviru UP Pedagoške fakultete.

Magistrski dvopredmetni pedagoški študij geografije je študij, ki izobražuje učitelje geografije in druge predmetne vezave, zato so temeljni cilji programa naslednji: diplomante nepedagoških študijskih programov 1. stopnje usposobiti za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja fizične, družbene in regionalne geografije za sodobno poučevanje geografije v osnovni in v srednjih šolah ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško in z njim povezano delo.

Študijski program usposobi magistranda za učinkovit prenos geografskega znanja in veščin učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol. Magistrand po končanju študijskega programa obvlada temeljno znanje fizične, družbene in regionalne geografije, metode posredovanja geografskega znanja in usmerjanja geografskega raziskovalnega dela.

Magistrand pridobljena znanja ne le prenaša na učence, ampak s sposobnostjo dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem ter sposobnostjo kreativnega prilagajanja učnega procesa geografskim vsebinam v učencih vzbuja zanimanje za geografske problematike in učence vključuje v aktivno sodelovanje pri pouku geografije.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja geografije, ali študijskih programih 1. stopnje, ki obsegajo vsaj za 42 KT temeljnih geografskih vsebin (Regionalna geografija Slovenije, Regionalna geografija sveta, Metodologija geografskega raziskovanja, Geomorfologija in klimatogeografija, Geografija poselitve in prebivalstva, Hidrogeografija in geografija morij ter Ekonomska in socialna geografija), ali
  • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij in opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 42 KT iz predmetov: Regionalna geografija Slovenije, Regionalna geografija sveta, Metodologija geografskega raziskovanja, Geomorfologija in klimatogeografija, Geografija poselitve in prebivalstva, Hidrogeografija in geografija morij ter Ekonomska in socialna geografija.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Geografija (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane