UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zgodovina (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor zgodovine in ...
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje UP FHŠ kandidat poleg zgodovine izbere poljubni študijski program, s katerim skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh izbranih disciplin oziroma strokovnih področij.

Magistrski dvopredmetni pedagoški študij zgodovine je študij, ki izobražuje učitelje zgodovine in druge predmetne vezave, zato so temeljni cilji programa naslednji: diplomante nepedagoških študijskih programov 1. stopnje usposobiti za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja zgodovine in zgodovinopisnih usmeritev, potrebno za sodobno poučevanje zgodovine v osnovnih in v srednjih šolah ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško delo v osnovni oziroma srednji šoli.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja zgodovine, ali
  • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij ter opravljeni diferencialni izpiti v obsegu 48 KT iz predmetov: Zgodovina antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Obča zgodovina srednjega veka, Ekonomska in socialna zgodovina novega veka, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju, Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja, Obča zgodovina 20. stoletja, Zgodovina 19. stoletja.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zgodovina (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane