UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Italijanistika (pedagoški) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor italijanistike
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante nepedagoškega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ali sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja.

Program vključuje individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja. Opremljen z znanjem in ob poznavanju metodologije humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. S soudeležbo v evalvaciji lastnih dosežkov študija s pomočjo jezikovnega portfelja in drugih instrumentov za samoevalvacijo bo študent razvijal zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.

Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju (vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in k poučevanju pripadajočih dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda).

Študijski program ob razvejanosti predhodnega štiriletnega študija na 1. stopnji tako v ustrezni meri ponudi usposabljanje za učiteljski poklic. Študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.

Poznavanje temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, jim omogoča poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja v osnovni šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih. Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja italijanskega jezika v obsegu 240 KT ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, ali
 • diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja študija italijanistike ali prevajalstva v obsegu 180 KT ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu 60 KT, ki so temeljne za nadaljevanje pedagoškega študija: Didaktika italijanskega jezika, Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine, Sociolingvistika / italijanski jezik in Teorija in tehnike medkulturne komunikacije v obsegu 24 KT ter strokovne vsebine v obsegu 36 KT, ki jih določi komisija na podlagi predhodnih obveznosti, ki jih je študent opravil med svojim študijem na 1. stopnji, ali
 • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 180 KT in pred vpisom opravljeno dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 60 KT, od tega iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika v obsegu 36 KT (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje ter izbirni predmet stroke) ter v obsegu 24 KT iz vsebin modula 4. letnika študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ( Didaktika italijanskega jezika, Didaktika književnega pouka in kulture, Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine, Sociolingvistika / italijanski jezik in Teorija in tehnike medkulturne komunikacije), ali
 • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 240 KT in pred vpisom opravljeno dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 45 KT, od tega 36 KT iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I: Oblikoslovje in skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in književnost ob meji, Fonetika in fonologija italijanskega jezika, Ustno in pisno sporočanje ter izbirni predmet stroke) ter v obsegu 9 KT in vsebin modula Italijanščina v izobraževanju (Didaktika italijanskega jezika ter Didaktike književnega pouka in kulture), ali
 • končan primerljiv študijski program v tujini.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Italijanistika (pedagoški) (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane