UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zgodovina B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zgodovine
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij zgodovine omogoča pridobivanje znanj iz svetovne in nacionalne zgodovine, posebnost pa je tudi poglobljen vpogled v zgodovino Sredozemlja ter spoznavanje preteklosti s političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega vidika, spoznavanje družbenih odnosov in zgodovine vsakdanjega življenja, na podlagi interdisciplinarnih raziskav ter z različnih teoretičnih zornih kotov.

Preko vsebin študijskega programa študentje pridobijo strokovno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine ter splošno zgodovinsko izobrazbo, pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru.

Študentje se naučijo samostojnega dela s pomočjo zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod, poznavanja zvrsti virov in njihovih karakteristik ter samostojne uporabe zgodovinskih virov za raziskovalno delo na področju zgodovinopisja.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja zgodovine, sociologije, umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti, filozofije, dediščine Evrope in Sredozemlja, arheologije, umetnostne zgodovine oziroma drugih študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike in družboslovja, ali
  • diploma na drugih študijskih programih 1. stopnje ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti z diferencialnimi izpiti v višini do 60 KT iz predmetov: Zgodovina antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Nova Evropa, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Obča zgodovina srednjega veka, Strukture institucij: Materialna civilizacija in ekonomija, Pomožne zgodovinske vede, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju, Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja, Obča zgodovina 20. stoletja.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zgodovina (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane