UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Antropologija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študij antropologije je torej oblikovan skladno s potrebo po širjenju antropološkega znanja o kulturi, ki najsplošneje govori o spoznanjih o celotnem načinu življenja različnih družbenih skupin, njihovi družbeni strukturi in procesih v njih v različnih družbenozgodovinskih kontekstih tako na slovenskem etničnem ozemlju kakor pri drugih evropskih in neevropskih etničnih skupinah in manjšinah.

Osnovna podpora študiju so veščine antropološkega raziskovalnega dela, ki se giblje med kabinetnim delom in terenskim raziskovanjem, ki je specifika antropoloških raziskav in na katerem praviloma temeljijo njena spoznanja. Zato je neogibno, da se slušatelji seznanijo s teorijo, metodologijo in epistemologijo antropološke vede in njenih specifičnih disciplin, z njenim zgodovinskim razvojem.

Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvijanje kritične refleksije družbenokulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 ali
 • diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 KT in traja 5 let.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Antropologija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 8 / /
2012/13 1 8 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane