UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Arheologija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Arheologija izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur, analiz materialne kulture, problemov in procesov zgodovine političnega, kulturnega, socialnega in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne arheologije in zgodovine, ter v prepletu zgodovine slovenskega kulturnega ozemlja in alpsko-jadranskega prostora. Pri tem se študentje podrobneje seznanijo s posebnostmi sredozemskih okolij ter območij stika med sredozemskim, alpskim in osrednje-evropskim kulturnim prostorom, kakor tudi z vprašanji aplikativnega razreševanja politično-razvojnih problemov v območjih s posebnimi kulturnimi značilnostmi ter v obmejnih območjih Slovenije in drugod.

Program ohranja celoto potrebnih klasičnih arheoloških in zgodovinskih znanj, a jih obravna-va in povezuje na bolj sodoben način. Kronološko pokriva oziroma omogoča izbiro študijskih vsebin od starejše prazgodovine in starih sredozemskih civilizacij, prek antike in srednjega veka, do arheologije novejšega obdobja. Študentu je omogočeno izbiranje vsebin tudi iz drugih podiplomskih programov, saj kreditno-točkovni sistem omogoča intenzivno povezovanje s tujimi fakultetami.

Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v arheologiji in zgodovinopisju, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje vsaj en metodološki sklop. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in ekonomska zgodovina.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 ali
 • diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 KT in traja 5 let.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Arheologija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane