UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Geografija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program omogoča študentom poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in za razvijanje kritične refleksije.

Študentje se bodo seznanjali s teorijo in metodologijo sonaravnega razvoja ter filozofijo geografije. Tako se usposobijo za bolj temeljito obvladovanje geografskih procesov in problemov na izbranih geografskih področjih, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti, na specialističnem obvladovanju metod kvalitativnega in kvantitativnega oziroma sintetično-analitičnega geografskega raziskovanja s poudarkom na geografskih informacijskih sistemih, procesualnih in lokalno-globalno primerjalnih analizah itd. Kljub temu da je študijski program prvenstveno usmerjen v slovenski, evropski in sredozemski prostor, pa so študentke in študenti ustrezno informirani tudi o neevropskih družbenih in prostorskih problemih, kar jim omogoča, da kritično in primerjalno interpretirajo vse bolj soodvisna sodobna dogajanja v svetu.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 ali
 • diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 KT in traja 5 let.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Geografija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 15 / /
2010/11 1 15 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane