UP Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zgodovina Evrope in Sredozemlja B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur, problemov in procesov zgodovine političnega, kulturnega, socialnega in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne zgodovine, ter tudi v prepletu oziroma iz zornega kota zgodovine slovenskega etničnega ozemlja in alpsko-jadranskega prostora. Pri tem se študentje podrobneje seznanijo s posebnostmi sredozemskih okolij ter območij stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom, kakor tudi z vprašanji aplikativnega razreševanja politično-razvojnih problemov v območjih s posebnimi kulturnimi značilnostmi ter v obmejnih območjih Slovenije in drugod.

Temeljni cilj študijskega programa je izoblikovati doktorante, ki najprej pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem etničnem prostoru na Primorskem ter nato svoja znanja inovativno nadgrajujejo s samostojnim raziskovalnim delom.

Doktoranti samostojno razvijajo novo znanje in so sposobni reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, usposobljeni so za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov z znanstvenega področja. Sposobni so prenosa znanosti v gospodarstvo. Sposobni so razvijanja novih znanj, ki bodo pripomogla k razvoju na družbe znanja, ki je ena od prioritet evropskega raziskovalnega prostora kot enega od stebrov lizbonske strategije.

Doktorski študijski program zahteva, da se študente, kot raziskovalce na začetku svoje raziskovalne kariere, aktivno vključuje v regionalne, državne in mednarodne temeljne, aplikativne ali razvojne projekte, poleg tega pa študijski program tudi v sistemskem in vsebinskem smislu izhaja iz raziskovalnih podlag UP ZRS.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 ali
 • diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 KT in traja 5 let.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zgodovina Evrope in Sredozemlja (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 15 / /
2012/13 1 15 / /
2011/12 1 25 / /
2010/11 1 25 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane