UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zdravstvena nega (Izola) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti diplomante diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike za samostojen prevzem poklicnih kompetenc, kot jih navaja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Obenem pa spodbujan študente in diplomante k stalnemu vseživljenjskemu izobraževanju ter kritičnem vnašanju novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvene nege v vsakodnevno prakso.

Diplomanti se lahko zaposlijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, negovalnih bolnišnicah, humanitarnih organizacijah, domovih za starejše občane, raziskovalnih ustanovah, v zasebni zdravstveni praksi, v sanitetnih enotah Slovenske vojske in obrambnih strukturah bodočih mednarodnih povezav, v civilni zašciti, v ustanovah za duševno in telesno prizadete odrasle in otroke, v vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, v kolonijah, v zdravilišcih in zavodih za prevzgojo odraslih in mladoletnikov.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zdravstvena nega (Izola) (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 64 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 80
2023/24 2 8 14 / Omejitev
2022/23 1 60 51 60 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 71
2022/23 2 9 15 / Omejitev
2021/22 1 60 302 64 Omejitev, minimum je 82
2020/21 1 60 89 61 Omejitev, minimum je 74
2019/20 1 60 76 62 Omejitev, minimum je 70
2018/19 1 60 78 61 Omejitev, minimum je 76
2017/18 1 60 131 67 Omejitev, minimum je 76
2017/18 2 7 20 7 Omejitev, minimum je 80
2016/17 1 60 99 60 Omejitev, minimum je 74
2016/17 2 12 29 12 Omejitev, minimum je 71
2015/16 1 60 93 60 Omejitev, minimum je 71
2015/16 2 14 31 14 Omejitev, minimum je 70
2015/16 3 5 / /
Prikaži starejše

Zdravstvena nega (Izola) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 45 22 22 Brez omejitve
2023/24 2 27 6 / Brez omejitve
2022/23 1 45 32 31 Brez omejitve
2022/23 2 24 18 / Brez omejitve
2021/22 1 45 70 45 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60
2020/21 1 45 30 33 Brez omejitve
2020/21 2 20 30 21 Omejitev, minimum je 57
2019/20 1 45 18 18 Brez omejitve
2019/20 2 31 26 28 Brez omejitve
2018/19 1 45 23 28 Brez omejitve
2018/19 2 27 14 21 Brez omejitve
2017/18 1 45 17 21 Brez omejitve
2017/18 2 29 20 23 Brez omejitve
2016/17 1 45 17 17 Brez omejitve
2016/17 2 36 18 21 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane