Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Informativni dnevi

Informativni dnevi in predstavitev programov za bodoče študente bodo potekali:

  • torek, 28. 5. 2024, ob 15.00

Študentom ponujamo:

Strokovne ekskurzije Strokovna praksa Mednarodne izmenjave Študentski dogodki in konference Raziskovalna dejavnost Tutorstvo Študenski svet Prostovoljstvo Alumni E-učilnica Wi-Fi

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Prehransko svetovanje - dietetika B1-VSŠ
2 Zdravstvena nega (Izola) B1-VSŠ
3 Zdravstvena nega (Vipava) B1-VSŠ
4 Aplikativna kineziologija B1-UNI
5 Fizioterapija B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Aplikativna kineziologija B2-MAG
2 Dietetika in klinična prehrana B2-MAG
3 Fizioterapija B2-MAG
4 Športna vzgoja B2-MAG
5 Zdravstvena nega B2-MAG
6 Preventiva za zdravje B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program

Galerija

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane