UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Dietetika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister dietetike
Kraj izvajanja: Portorož

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so: poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike; ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo; načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti s področij zdrave in uravnotežene prehrane v ožji in širši skupnosti; organizacija in vodenje prehranskih obratov sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov; sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke; sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke; uspešno komuniciranje z bolnimi in njegovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju.

Magistri se bodo na področju gospodarstva zaposlovali: v prehrambeni industriji, kjer pričakujemo zaposlovanje v pridelovalni in predelovalni industriji; v ustanovah in podjetjih, ki skrbijo za zdravo prehrano, kot npr. vrtci in šole, delovne organizacije-menze, domovi za ostarele, hoteli in zdravilišča, catering obrati ter v farmacevtski industriji.

Vpisni pogoji

 • Diploma na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT: Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 KT, ali
 • diploma na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT: Živilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 KT, ali
 • diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT, ali
 • diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) s področij ved o živi naravi, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali
 • diploma na študijskem programu 1. stopnje v obsegu najmanj 180 KT s področja zdravstva ali
 • diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstva.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Dietetika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane