UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Fizioterapija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister fizioterapije
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je nadgradnja istoimenskega študijskega programa Fizioterapija na 1. stopnji, s čimer je vzpostavljena vertikala v izobraževalnem procesu. Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja kostno-mišičnih težav. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Študijski program je po vsebini in sestavi naravnan tako, da bodo študenti pridobili ustrezne kompetence ter nadgradili že usvojena znanja in veščine za avtonomno izvajanje zahtevnejših sodobnih, znanstveno utemeljenih, fizioterapevtskih metod in tehnik. Z usvojenimi kompetencami bodo diplomanti usposobljeni za delovanje na različnih funkcijah v delovnih in kliničnih okoljih, kakor tudi za usvajanje in posredovanje novih znanj na področju hitro razvijajoče se fizioterapevtske stroke.

Vpisni pogoji

 • končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija, sprejet pred 11.6.2004 ali
 • študijski program 1. stopnje Fizioterapija in dosegel najmanj 180 ECTS ali
 • študijski program 1. stopnje v tujini s strokovnega področja fizioterapije in dosegel najmanj 180 ECTS ter mu je bila, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu

Podatki o vpisu

Fizioterapija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane