UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Športna vzgoja B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister športne vzgoje
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti učitelja športne vzgoje, kot neodvisnega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju procesa športa in športne vzgoje na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa. Področje športne vzgoje ni omejeno zgolj neposredno na vodenje pouka športa in športne vzgoje v okviru šolskega predmeta, temveč vključuje tudi: promocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga, svetovanje otrokom in mladostnikom pri izboljšanju ravni njihovih psihofizičnih sposobnosti in splošne telesne zmogljivosti, sodelovanje s starši, vnašanje sodobnih smernic v neposredno pedagoško delo, sodelovanje pri razvijanju stroke, znanstveno in raziskovalno delo na področju ter izvajanje šolske politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Vpisni pogoji

 • končan študijski program 1. stopnje Športna vzgoja ali študijski program Športna vzgoja, sprejet pred 11.6.2004 ali
 • končan študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija, Kineziologija, Športno treniranje in Športna rekreacija ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na UP FVZ ali
 • končal študijski program 1. stopnje pedagoške smeri ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na UP FVZ.

Podatki o vpisu

Športna vzgoja (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane