UP Fakulteta za vede o zdravju Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Preventiva za zdravje B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj novega doktorskega študijskega programa Preventiva za zdravje je izobraziti visoko usposobljene samostojne raziskovalce, ki bodo kompleksno problematiko preventive v zdravstvu znali reševati z interdisciplinarnimi pristopi, povezali poglobljena znanja  v celovite rešitve ter ustvarjali nova znanja na področju zdravstvenih ved. Vsebina in namen študijskega programa sta tesno povezana z veljavnimi trendi v znanosti in stroki na področju preventive za zdravje, kjer dietetika, kineziologija, fizioterapija in zdravstvena nega pridobivajo na veljavi. Študijski program 3. stopnje Preventiva za zdravje je tako vsebinska nadgradnja programov 2. stopnje, ki jih izvajamo na UP FVZ. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Po končanem študiju bo doktorand usposobljen za samostojno in kreativno znanstveno delo, načrtovanje strategij za reševanje sodobnih družbenih problemov s področja, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoj raziskovalnih metod, poročanje o raziskovalnih dosežkih ter prenos znanj v prakso.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.400€

Podatki o vpisu

Preventiva za zdravje (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane