UP Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Razredni pouk B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor razrednega pouka (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učiteljev kot drugega učitelja za učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo.

V študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega predmetnega področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali,...).

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura enega od srednješolskih programov: Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Ekonomski tehnik, Aranžerski tehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Turistični tehnik (pred vpisom 2008/2009) in izpit iz enega od predmetov splošne mature
 • izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Razredni pouk (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 73 / Omejitev
2023/24 1 55 79 56 Omejitev, minimum je 56
2023/24 2 5 9 / Omejitev
2022/23 1 55 56 55 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2022/23 2 7 19 / Omejitev
2021/22 1 70 217 70 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57,25
2020/21 1 60 69 60 Omejitev, minimum je 52
2019/20 1 60 68 60 Omejitev, minimum je 51,25
2019/20 2 6 6 6 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56,5
2018/19 1 60 69 61 Omejitev, minimum je 53
2017/18 1 60 61 56 Brez omejitve
2017/18 2 6 17 6 Omejitev, minimum je 56,5
2016/17 1 60 54 50 Brez omejitve
2016/17 2 10 30 10 Omejitev, minimum je 60
2015/16 1 60 76 60 Omejitev, minimum je 54
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane