Univerza na Primorskem
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Informativni dnevi

Informativni dnevi in predstavitev programov za bodoče študente bodo potekali:

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Predšolska vzgoja (Koper) (enopredmetni) B1-VSŠ
2 Predšolska vzgoja (Škofja Loka) (enopredmetni) B1-VSŠ
3 Predšolska vzgoja (za zavode z italijanskim učnim jezikom) (enopredmetni) B1-VSŠ
4 Pedagogika (enopredmetni) B1-UNI
5 Razredni pouk (enopredmetni) B1-UNI
6 Razredni pouk (za zavode z italijanskim učnim jezikom) (enopredmetni) B1-UNI
7 Socialna pedagogika (enopredmetni) B1-UNI
8 Vizualne umetnosti in oblikovanje (enopredmetni) B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Andragogika (enopredmetni) B2-MAG
2 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
3 Inkluzivna pedagogika (enopredmetni) B2-MAG
4 Inkluzivna pedagogika (Ptuj) (enopredmetni) B2-MAG
5 Italijanistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
6 Razredni pouk (enopredmetni) B2-MAG
7 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
8 Socialna pedagogika (enopredmetni) B2-MAG
9 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
10 Edukacijske vede (enopredmetni) B3-DR
11 Zgodnje učenje in poučevanje (enopredmetni) B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program

Galerija

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane