UP Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Socialna pedagogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani socialni pedagog (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so usposobiti študente in študentke za kakovostno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na podrocju socialne pedagogike.

Splošni cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura enega od srednješolskih programov: Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Ekonomski tehnik, Aranžerski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: psihologija, sociologija, filozofija ali zgodovina
 • izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Socialna pedagogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 52 30 Omejitev, minimum je 71
2023/24 2 2 6 / Omejitev
2022/23 1 30 44 30 Omejitev, minimum je 65
2021/22 1 30 166 30 Omejitev, minimum je 78,4
2020/21 1 30 47 31 Omejitev, minimum je 68,25
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane