UP Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Andragogika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor andragogike
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S študijskim programom se usposobijo strokovnjaki za izvajanje različnih vlog na področju izobraževanja odraslih in kariere, in sicer: strategi razvoja izobraževanja odraslih in kariere, vodje izobraževalne enote v organizaciji, projektni managerji za izobraževanje odraslih in kariere, načrtovalci, organizator in evalvatrji vzgojno-izobraževalnega procesa izobraževanja odraslih, animatorji, svetovalci in mentorji za izobraževanje odraslih in kariere ter predavatelji.

Diplomanti študijskega programa bodo sposobni povezati in uporabiti pridobljene kompetence v novih kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se tesno povezujejo tri sestavine: kognitivna (znanje in razumevanje), konativna (stališča in vrednote) in akcijska (spretnosti in zmožnosti).

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management) ali
 • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • zaključen drugi visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.740€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Andragogika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 25 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 25 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 25 / /
2012/13 1 25 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Andragogika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 25 / /
2020/21 1 25 / /
2019/20 1 25 / /
2018/19 1 25 / /
2017/18 1 25 / /
2016/17 1 25 / /
2015/16 1 25 / /
2014/15 1 25 / /
2013/14 1 25 / /
2012/13 1 25 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane