UP Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Razredni pouk B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor razrednega pouka
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Tekom študija diplomanti pridobijo sposobnost kreirati prilagoditve in pomoč, ki jo potrebujejo otroci s posebnimi potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja, zavedanje pomena raziskovanja kot orodja za profesionalni razvoj pedagoškega delavca in inoviranje prakse, kompetence samostojnega raziskovalnega dela, sposobnost sintetične predstavitve raziskovalnih problemov, sposobnost smiselnega in učinkovitega oblikovanja ustrezne priprave na izbrano temo, izvedbe in evalvacije le-teh ter sposobnost razvijanja reflektivnega pristopa pri vzgojno-izobraževalnem delu.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje smeri Razredni pouk (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z ustreznih strokovnih področij(Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študijav obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT ter izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja, ali
 • končan študijski program prve stopnje smeri Predšolska vzgoja (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT, s področij izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter uspešno zaključen dodatni letnik v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT z ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev, pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT ter pred vpisom uspešno zaključen tudi dodatni letnik programa v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT, z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programav obsegu 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program smeri Predšolska vzgoja (sprejet pred 11.6.2004) z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev) ter in uspešno zaključil dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

 • Angleščina na razredni stopnji
 • Italijanščina na razredni stopnji
 • Poučevanje na razredni stopnji

Podatki o vpisu

Razredni pouk (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 55 / /
2023/24 1 60 / /
2022/23 1 60 / /
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 60 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane