Raziskava 'Evroštudent'

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pričela z raziskavo Evroštudent, s katero želijo zbrati podatke o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti študentov. Podobna raziskava istočasno poteka tudi v 30-ih državah širšega evropskega visokošolskega prostora.

Vsi študentje ste tako vabljeni, da izpolnite spletno raziskavo na strani eurostudent-2013.si. Raziskava bo odprta vse do konca maja.

Več informacij o projektu najdete na eurostudent-2013.si in na eurostudent.eu.

Teden svobodne univerze

Študentje in profesorji številnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljanji so pripravili protestno akcijo "Teden Svobodne univerze", ki bo trajala v tednu od 15. do 20 aprila 2013. Z njo želijo opozoriti na politiko unčevanja javnih univerz in onemogočenega njihovega normalnega delovanja in realne grožnje njihovemu obstoju. Situacija postaja nevzdržna in lahko se zgodi, da bodo javne univerze preživele le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja zaposlenih na univerzah.

Tekom akcije se bo na sodelujočih fakultetah in akademijah deloma ali v celoti ustavil občajen študijski proces, namesto tega pa bodo z delavnicami, okroglimi mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami odprli prostor za diskusijo in skupaj reflektirali sedanje nadvse problematične razmere, z nekaterimi akcijami pa bodo vstopili tudi v javne prostore in tako demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.

Večina dogodkov bo potekala na FF in FDV v Ljubljani, natančen razpored pa je na voljo tule.

Dobrodelna akcija DANES

Skupina študentov organizira dobrodelno akcijo DANES, v kateri bodo študentje Univerze v Ljubljani opozarjali na nepravičnost in izključenost socialno ogroženih z zbiranjem sredstev v različnih oblikah.

Akcija se začne v ponedeljek, 8. aprila, in traja do petka, 12. aprila. Svoje prispevke v obliki hrane, igrač in šolskih potrebščin lahko oddate v dežurnih ložah študentskih domov ali po fakultetah Univerze v Ljubljani v za to namenjene škatle.
Prispevke bodo razdelili socialno ogroženim družinam s pomočjo Botrstva Vala 202, Zveze prijateljev mladine in drugih dobrodelnih organizacij.

Več na Facebooku!

Posvet Študij v tujini - Kje začeti?

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in British Council tretjič organizirata posvet Študij v tujini – Kje začeti?, ki bo potekal v sredo, 8. maja 2013, od 16.00 do 19.00 v Študentski hiši SRCe v Ljubljani.

Na posvetu bo predstavljena tematika študija v tujini, postopek priprave in sprejem na študij v tujini, možnosti štipendiranja študija v tujini in mednarodni izpit iz angleškega jezika IELTS (International English Language Testing System).

Prijave kandidatov za udeležbo na delavnici sprejema Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do zasedbe mest na elektronski naslov ad-futura@sklad-kadri.si. V prijavi je potrebno obvezno navesti države, v katerih se zanimate za študij. Vsak prijavljeni bo o potrditvi prijave pisno obveščen.

Več informacij...

Krvodajalska akcija: Častim 1/2 litra!

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) v sodelovanju z vsemi štirimi entitetami - ŠOU v Ljubljani, ŠOU v Mariboru, ŠOU na Primorskem in Zvezo študentskih klubov Slovenije ŠKIS - vabi vse na organizirano krvodajalsko akcijo "Častim 1/2 litra!", ki bo potekala v tednu od 15. do 19. aprila 2013.

Kri boste lahko darovali:

  • V Celju - v torek, 16. aprila 2013, od 7.30 do 10.30 v Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za transfuzijo
  • V Izoli - v torek, 16. aprila 2013 od 7.30 do 12.00 in v sredo, 17. aprila 2013, od 9.00 do 12.00 v Splošni bolnišnici Izola na oddelku za transfuzijsko dejavnost
  • V Ljubljani - v torek, 16. aprila 2013, od 7.00 do 14.30 in sredo, 17. aprila 2013, od 7.00 do 16.30 na Zavodu RS za transfuzijsko medicino
  • V Mariboru - 16. aprila 2013 od 8:00 in 15:00 v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na Oddelku za transfuzijsko medicino (Ljubljanska 5, Maribor) in 17. aprila 2013 od 8:00 do 15:00 v dvorani ŠTUK
  • V Trbovljah - v četrtek, 18. aprila 2013, v Splošni bolnišnici Trbovlje na Centru za transfuzijsko dejavnost

Za več infomacij o sami krvodajalski akciji, organiziranih prevozih v posameznih mestih, kontaktnih podatkih vodij projekta obiščite spletno stran www.častimkri.si in ne spreglejte fotogalerij s preteklih akcij!

Razpis za tutorje tujim študentom za študijsko leto 2012/2013

ŠOU v Ljubljani ponovno razpisuje Razpis za tutorje tujim študentom za študijsko leto 2012/13. Ugotovili, da obstaja težnja po izvajanju tutorstva za tuje študente tudi na fakultetah, kjer je tutorski sistem že odlično razvit.

Tutorstvo za tuje študente je dejavnost, pri kateri študentje pomagajo tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Tuji študentje, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo, potrebujejo pomoč pri urejanju dokumentacije za bivanje, za pridobitev študentske izkaznice, mesečne avtobusne vozovnice in podobno. Ob tem se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.

Kandidati za tutorje tujim študentom se lahko na razpis prijavijo do petka, 19. 4. 2013. O izboru bodo obveščeni po elektronski pošti. Po zaprtju razpisa bo v začetku maja organizirano srečanje, kjer bodo podane vse ključne informacije o tutorskem delu.

Za več informacij o pogojih in prijavi si oglejte razpis.

Število prijav za vpis v prvi letnik študija 2013/2014

Znano je število prijav (prve želje) za vpis v 1. roku v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov za študijsko leto 2013/2014.

Odločitve o omejitvi vpisa za študijske programe bodo znane do konca aprila. Pri večini študijskih programov že sedaj ni dvoma o tem, ali omejitev bo ali ne. Vprašanje pa je pri tistih, kjer je prijavljenih malenkost več, kot je razpisanih mest.

Podatki o številu prijav...

Razpis za doktorske študijske programe UL 2013/2014

Univerza v Ljubljani je izdala razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2013/2014.
V prihodnjem študijskem letu bo tako v okviru Univerze v Ljubljani na voljo 21 študijskih programov 3. stopnje, skupaj pa 943 razpisnih mest. Datumi informativnih dnevov za posamezen program so v razpisu.

Več o vpisu v podiplomske študijske programe...

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane