Rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za študente

V šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 je sklad podelil preko 1.500 novih Zoisovih štipendij dijakom in študentom.

Zadnjo skupino vlagateljev za pridobitev Zoisove štipendije sestavljajo študenti višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študenti magistrskega študija. Za dodelitev Zoisove štipendije so morali ti vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev:

 • povprečno oceno vsaj 8,50 v preteklem študijskem letu in
 • vsaj en ustrezni izjemni dosežek.

Zoisovo štipendijo je tako pridobilo 73 študentov višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študentov magistrskega študija, ki so se pridružili preko 1.450 dijakom in študentom, ki so z letošnjim šolskim oziroma študijskim letom že pridobili Zoisovo štipendijo po novem zakonu o štipendiranju.

Vlagatelji v tej zadnji skupini bodo odločbe o dodelitvi Zoisove štipendije prejeli v začetku februarja 2015, prvo nakazilo štipendije pa predvidoma 10. februarja 2015, pri čemer se štipendije izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij od začetka trenutnega študijskega leta.

Ostali dijaki in študenti, ki so oddali vloge za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko ali študijsko leto 2014/2015, bodo o odločitvi obveščeni predvidoma do konca februarja 2015.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Vpisna mesta za študijsko leto 2015/2016

Izšel je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2015/2016 (po delih), ki enako kot lansko leto ne prinaša veliko novosti. Novih študijskih programov je ponovno le za vzorec, enako pa je opaziti je tudi trend postopnega zmanjševanja vpisnih mest.

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2015. Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Preberite si več o vpisnem postopku ter si oglejte prosta vpisna mesta!

Razpis Sklada za socialno ogrožene študente UP

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Študentski svet Univerze na Primorskem (ŠS UP) objavljata razpis za dodelitev enkratne nepovratne denarne pomoči za socialno ogrožene študente Univerze na Primorskem (UP).

Osnovni namen razpisa je pomoč socialno ogroženim študentom UP, ki jim stroški študija (bivanje, prehrana, prevoz, študijska literatura,...) predstavljajo oviro in onemogočajo ali otežujejo nemoteno opravljanje študija.

"Z razpisom želimo pomagati socialno ogroženim študentom UP. V okviru našega rednega delovanja smo v sodelovanju s Študentskim svetom UP organizirali različne aktivnosti in projekte, kot na primer Dan vina in čokolade, Dobrodelni kuhanček in čaj, Piškot, ki piše zgodbo, Valentinov žur s srčnim namenom, dražbo špiortnih artiklov, različna brucovanja in izlete. Prepričani smo, da bomo z zbranimi sredstvih na omenjenih aktivnostih in projektih pripomogli k reševanju trenutnih finančnih stisk študentov naše univerze. V tem trenutku bi se želela iskerno zahvaliti vsem srčnim posameznikom, ki so s svojimi prispevki pripomogli k polnjenju sklada," sporoča Nastja Slokar, sekretarka za socialo in študentsko problematiko ŠOUP.

Rok za oddajo vlog je 12. februar 2015.

Več pa na strani ŠOUP

Nagrada za diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014

Mladinski Svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2014:

 • magistrirali po bolonjskem sistemu ali diplomirali po starem sistemu (kategorija 1) ali
 • diplomirali po bolonjskem sistemu (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko, povezano z mladimi.

V obeh kategorijah bomo podelili nagrado, in sicer:

 • Za najboljše magistrsko delo po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomsko delo po starem sistemu 400 evrov bruto.
 • Za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu 300 evrov bruto.

Prijavite se lahko vsi, ki ste v letu 2014 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo, ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let. Rok za prijavo je ponedeljek, 23. februar 2015!

Več informacij pa najdete v prijavnici.

Februar prinaša novosti pri študentskem delu

S 1. februarjem 2015 se na področju študentskega dela, ki ga poleg študentov lahko "opravljajo" tudi dijaki, obetajo spremembe, ki korenito v sistem študentskega dela ne posegajo. Prinašajo prepotrebne pravice, obenem pa marsikateremu študentu in dijaku morda tudi nekoliko večji zaslužek, medtem ko večini manjšega.

Pozitivna novost je, da se bo študentom in dijakom delo, opravljeno preko študentske napotnice, štelo v delovno dobo. To pa žal prinaša dodatne prispevke za delodajalca in predvsem nove prispevke za študente. Delodajalce tako čaka večja finančna obremenitev, študente pa za 15,5% manjši zaslužek ob nespremenjeni urni postavki.

Uvaja se tudi najnižja urna postavka, ki bo 4,5€ bruto oziroma 3,8€ neto. Marsikatero delo bo tako postalo bolje plačano, z deli z nespremenjeno urno postavko pa bo študent zaslužil manj.

Več o spremembah, ki jih prinaša novi zakon.

Sprememba res odpravlja ključne anomalije in uvaja osnovno socialno varnost dijakom in študentom, se pa ob vsem tem poraja vprašanje "Je to res dovolj"? Se bo zaradi takšnih ukrepov kaj konkretno spremenilo na področju zaposlovanja mladih?

7. Informativa

Poišči svojo srednjo šolo, faks, izberi svoj poklic... brez dilem!
Vse ideje namreč najdeš na Sejmu izobraževanja in poklicev Informativi!

Vseslovenski Sejem izobraževanja in poklicev 7. Informativa bo 23. in 24. januarja 2015, natančno tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, postregel s številni idejami in odgovori na vprašanja glede vpisov v srednje šole, višje strokovne šole, dodiplomske in podiplomske študije, kje najti priložnosti za delo, kako financirati izobraževanje,...

Med več kot 200 izobraževalnimi programi in institucijami, ki se predstavljajo na sejmu, boste ogromno informacij zase našli ne samo dijaki in študentje, temveč tudi vaši starejši in mlajši bratje, sestre ter starši.

Našli boste vse informacije o dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih vseh 4 slovenskih univerz, njihovih članic in drugih visokošolskih in višješolskih zavodov iz Slovenije. Poleg njih boste spoznali tuje izobraževalne institucije … različne evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter možnosti zaposlovanja in opravljanja praks v tujini pa bodo predstavili CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,...

Pozanimali se boste lahko tudi o štipendijah, možnostih bivanja med študijem, financiranju študija, zaposlovanju, delu v tujini ter o drugih, z izobraževanjem in zaposlovanjem bistveno povezanih, vprašanjih.

Vstop na sejem je prost!

Več na Informativa.si!

On-line borza raziskovalnih nalog v sklopu projekta Maraton

Iskanje zaposlitve ter dobrih praks in priložnosti že med samim študijem je velika težava študentov, saj študentje pogosto nimajo dovolj informacij in pravega dostopa do raziskovalnih izzivov v podjetjih, zato je beg možganov postal stalnica in iskanje zaposlitvenih priložnosti zunaj domačega okolja včasih edina rešitev posameznika. Težave imajo tudi raziskovalci iz akademske sfere, ki želijo sodelovati med seboj, vendar so skupni raziskovalni projekti redki, prav tako pa se le redko povezujejo z gospodarstvom.

Rešitev se tako zrcali v osrednjem namenu projekta Mataron – najti stičišče med tremi akterji: podjetji in organizacijami, študenti in dijaki ter raziskovalci (profesorji). To stičišče je projektu tudi uspelo vzpostaviti, nastala je on-line borza raziskovalnih nalog, spletno socialno omrežje, na katerem bodo podjetja razpisovala svoje raziskovalne izzive.

Več o projektu pa na Dostop.si in Studentsforindustry.eu.

Brošura Vzgoja in izobraževanje v RS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo novo publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravila Eurydice Slovenija, nacionalna enota omrežja za izmenjavo informacij o izobraževalnih sistemih, ki deluje na Uradu za razvoj izobraževanja na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje.

V pubikaciji so na enem mestu zbrane informacije o:

 • organizaciji in upravljanju izobraževanja v Sloveniji,
 • predšolski vzgoji, osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju,
 • splošni in poklicni maturi,
 • neterciarnemu in terciarnemu izobraževanju,
 • izobraževanju otrok s posebnimi potrebami,
 • izobraževanju odraslih in
 • strokovnih delavcih ter zagotavljanju kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

Ogledate si jo lahko v interaktivni ali PDF obliki.

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane